top of page

Keto Sushi


Keto Sushi ๐Ÿฃ

So easy and tasty!

Buy Nori (Seaweed) and ingredients you like, roll, and enjoy! Here I used Smoked Salmon, Cucumbers ๐Ÿฅ’ (I used a peeler to make the slices thin), Cream Cheese, Himalayan Salt, and Avocado Oil! Deeelish!


bottom of page